افتخارات کسب شده

  1. دريافت “نشان طلايی دانشگاه اصفهان” در سال 1389 بدليل فعاليتهای کميته برنامه ريزی جغرافيا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
  2. دريافت لوح تقدير شهرداری تهران به عنوان “پيشکسوت در عرصه های پژوهش شهری” در اسفند 1388
  3. دريافت لوح به مناسبت انتخاب شدن به عنوان “استاد نمونه” در ايران در سال 1385ه.ش
  4. دريافت لوح به مناسبت كسب رتبه اول “پژوهشگر برتر ايران در حوزه علوم انساني و اجتماعي”
  5. دريافت لوح به مناسبت انتخاب كتاب “جغرافياي سياسي ايران” به عنوان كتاب قابل تقدير در مراسم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در سال 1383ه.ش
  6. دريافت لوح به مناسبت انتخاب كتاب “جغرافياي سياسي ايران” به عنوان كتاب سال دانشگاهي ايران در سال 1382ه.ش

بازدید کل: 613 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>