کتاب «اصول کشورداری – مدیریت سیاسی فضای ملی» نوشته دکتر محمدرضا حافظ نیا و دکتر مراد کاویانی راد توسط موسسه مطالعات راهبردی منتشر شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب لطفا فایل زیر را دانلود و مطالعه نمایید.

مترجمین:

  • دکتر محمدرضا حافظ نیا (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)
  • عزیز نصیرزاده (دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)

علل پیدایش و بقای کشور ایران، دکتر محمدرضا حافظ نیا و ابوالفضل کاوندی کاتب، انتشارات سمت، ۱۳۹۶

ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران، با همکاری دکتر زهرا احمدی پور و دکتر ابراهیم رومینا، انتشارات سمت، ١٣٩٨

فناوری اطلاعات و دموکراسی مستقیم، با همکاری رضا ملاحسینی اردکانی، ۱۳۹۱

Designing a model for measuring the national power of countries

اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک (با ویرایش جدید و تجدید نظر)، چاپ انتشارات پاپلی، تابستان 1396

عوامل ژئوپلیتیکی منازعه در روابط بین الملل، با همکاری دکتر ریباز قربانی نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵

فلسفه جغرافیای سیاسی، با همکاری دکتر مراد کاویانی راد، پژوهشکده مطالعات بنیادی، ۱۳۹۳

بررسی بازتاب های انسداد احتمالی تنگه هرمز، با همکاری میثم میرزائی تبار، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲

مطالعات منطقه ای خلیج فارس، با همکاری دکتر حسین ربیعی، انتشارات سمت، ۱۳۹۲

مرزها و جهانی شدن (با نگاهی کوتاه به مرزهای ایران)، با همکاری دکتر محسن جان پرور، ۱۳۹۱