دوره های آموزشی و تحصیلی

 •  دوره های تحصیلی
 1.  ليسانس (كارشناسی جغرافياي طبيعي) از دانشگاه تربيت معلم تهران ـ سال 1356
 2. فوق ليسانس (كارشناسي ارشد جغرافياي انساني) از دانشگاه تربيت مدرس تهران ـ سال 1366
 3. دكتری جغرافيای سياسی PhD از دانشگاه تربيت مدرس تهران ـ سال 1369

عنوان رساله دكتری

 •  نقش استراتژيك تنگه هرمز (به راهنمایی دکتر عزت ا… عزتی)
 •  دوره های آموزشی
 1.  دوره مديريت عمومي – 1365
 2.  دوره كامپيوتر – 1366
 3.  دوره مديريت آموزشي (پيشرفته) – 1367
 4.  دوره روش تحقيق (تحت نظر كالج كلمبو) – 1367
 5. دوره زبان انگلیسی در پاکستان – ۱۳۶۸
 6.  تقويت مهارتهاي آموزشي – 1381
 7.  تقويت مهارتهاي پژوهشي – 1381
 8.  فرصت مطالعاتی (در فرانسه و آلمان) – 1385

بازدید کل: 940 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>