”در دموکراسیهای رایج و تجربه شده در جهان از هر نوعی، بنظر می رسد بخش عمده ای از مردم به خود حق می دهند حتی بطور مکرر گول بازیگران سیاسی و کانگسترهای قدرت را بخورند و از آن لذت نیز ببرند. باید دید مشکل این پارادکس در کجاست؟“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا

بازدید کل: 374 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>