تحقیقات علمی

  1. تأثير خودگرداني کردهاي شمال عراق بر کشورهاي همسايه – 1385
  2. تحليل مباني جغرافيائي قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران – 1379
  3. موقعيت ژئوپليتيكي پنجاب در پاكستان – 1375
  4. علل فقر خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد در ايران (ده جلد) – در سال 72-1370
  5. جايگاه فارغ التحصيلان جغرافيا در نظام استخدامي ايران – 1371
  6. تفاوتهاي مكاني آموزش و پرورش در شهر تهران – 1368
  7. ابن خلدون و نظريه جبر جغرافيايي – 1368
  8. تحولات اكولوژيكي در بخش مركزي شهر تهران – 1367
  9. وضعيت تجارت خارجي ايران بين سالهاي 1365-1355  – 1367

بازدید کل: 926 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>