خدمات به علم جغرافیا (بخش سوم: سمینار تنگناهای پژوهشی جغرافیا در ایران)

در این بخش به “قطعنامه سمینار تنگناهای پژوهشی جغرافیا در ایران” و مصاحبه دکتر حافظ نیا در مورد جغرافیا در روزنامه های ابرار و رسالت می پردازیم.

لطفا به ادامه مطلب رجوع کنید.

بازدید کل: 586 , بازدید امروز: 2 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>