الگوی مناسب برای نظام بين المللی

سطح كره زمين به 199 كشور يا دولت تقسيم شده است كه 185 مورد آن عضو سازمان ملل متحد مي باشند . بروز برخي حوادث در قرن 19 و نيز جنگهاي جهاني در قرن 20 ضرورت تامين صلح ، تنظيم روابط بين الملل و چاره انديشي براي مسائل مشترك بشريت را مطرح كرد و باعث گرديد كه انديشه ايجاد نظام بين المللي فراتر از سطح دولت ملي شكل بگيرد . هرچند برخي انديشمندان ، صاحبنظران و حتي سياستمداران ، ضرورت وجود حكومت جهاني را بيان كرده اند.

 

  •  به دنبال جنگ جهان اول ، جامعه ملل تشكيل شد كه بدليل عدم موفقيت منحل گرديد. پس از جنگ جهاني دوم سازمان ملل متحد با تصويب منشور آن در سال 1945 م در سانفرانسيسكو بوجود آمد كه همچنان به حيات خود ادامه مي دهد . ولي عملاً نتوانسته است چه در دوره جنگ سرد و چه بعد از آن وظايف خود را بنحو مطلوب انجام دهد . مضافاً به اينكه در طول نيم قرن گذشته مسائل جديد و مشتركي براي بشريت در حوزه هاي مختلفي پديد آمده است.
  • سازمان ملل متحد موجود بدليل مشكلات و نارسايي هاي ساختاري و كاركردي قادر به اداره مطلوب امور مشترك بشريت نيست . از اين رو تحول اساسي در ساختار و كاركرد هاي آن و يا تاسيس نظام جديد بين المللي ، با هدف ساماندهي سياسي-فضائي جهان و مديريت امور مشترك بشري و جهاني را اجتناب ناپذير مي نمايد . 
  • اين مقاله ضمن بررسي و تحليل دو نظام ژئوپليتيكي و حقوقي حاكم بر جهان و بيان نارسائي هاي سازمان ملل موجود از حيث ساختاري و كاركردي ، ضرورتها و ويژگيهاي نظام نوين بين المللي را بيان نموده و توضيح مي دهد.
:: فایل تمام متن (PDF) این مقاله را می توانید از این لینک دانلود نمایید. (دانلود فایل مقاله)

بازدید کل: 556 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>