سایر خدمات علمی – اجرایی

 

 

 عضويت در كميته­ها و شوراها

 

1- عضو كميته برنامه­ريزي آموزشي جغرافيا­ وزارت فرهنگ و آموزش عالي (72-1370)

 

2- عضو و مسئول كميته پژوهشي جغرافياـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي (72-1367)

 

3- عضو كميته تدوین كتب درسي رشته جغرافيا در دانشگاههاـ سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي دانشگاهها (سمت) از سال 1368 تا 1372

 

4- عضو كميته برنامه­ريزي و شورايعالي تحقيقات كميته امداد امام­خميني (ره)ـ تهران از سال 1369 تا 1377

 

5- عضو شوراي دانشگاه تربيت مدرس 71-1370 و نيز از سال 1380 تا 1383

 

6- عضو شوراي پژوهش­ دانشگاه تربيت مدرس 72-1370

 

7- عضو شوراي بخش جغرافيا و سنجش از راه دورـ دانشگاه تربيت مدرس 1375 تا 1384

 

8- عضو كميتة تحصيلات تكميلي و شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده علوم انساني 1375 تا 1384

 

9- عضو شوراي تحقيقات مركز رسانه اي صدا و سيما ج.ا.ايران، 77-1376

 

10- عضو و رئيس كميته علوم انساني هيأت مميزه دانشگاه تربيت مدرس، از سال 1377 تا 1384

 

11- عضو هيأت مميزه در دانشگاه تربيت مدرس از سال 1379 تا 1384

 

خدمات علمی و فرهنگی

 

1-  معاون پژوهشی دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، سال 72-1370

 

2-  مشاور پژوهشی رئیس دانشگاه تربیت مدرس، سال 71-1370

 

3-  مدیر گروه جغرافیا در دانشگاه تربیت مدرس، سال 1375 تا 1377

 

4- عضو كمیته ترفیع و ارتقاء دانشكده علوم انسانی، سال 72-1371

 

5-  دبیر سمینار جغرافیائی جهان­بینی، سیاست و محیط، سمت و دانشگاه تربیت مدرس، سال 1371

 

6- دبیر سمینار بررسی تحلیلی مهاجرتهای روستائی در ایران دانشگاه تربیت مدرس، سال 1365

 

7- دبیر سمینار مسائل و تنگناهای پژوهشی جغرافیا در كشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سال 1370

 

8- دبیر سمینار ماهیت و قلمرو علم جغرافیا، در سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها، سال 1369

 

9- دبیر همیش بین­المللی روابط فرهنگی­ـ تمدنی ایران و آفریقا، دانشگاه تربیت مدرس اردیبهشت، 1380

 

10- بنیانگذار و دبیر گردهمائی فارغ­التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس (سه گردهمایی)، سالهای 70 و 69 و 1368

 

11- مسؤل گروه كار طرحها و تحقیقات بخش نظامی­ امنیتی­ شورایعالی پژوهشهای علمی كشور، سال 72-1371

 

12- مسؤل كمیته آموزش كنگره مسائل فرهنگی آسیای میانه، یونسكو، آذر سال 1371

 

13- عضو هیأت داوران كنفرانس برنامه­ریزی و توسعه (سازمان برنامه و بودجه)، سال 1371

 

14- عضو هیأت داوران كتاب سال جغرافیا، سال 1371

 

15- عضو هیأت داوران جشنواره خوارزمی (علوم انسانی)، سال 1371

 

16- عضو گروه كار برنامه ریزی بخش تحقیقات برنامه دوم، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سال 1371

 

17- بنیانگذار، سردبیر و عضو هیأت تحریریه فصلنامه یرانشناسی، اردو و انگلیسی، نمایندگی فرهنگی ج.ا.یران در لاهور پاكستان، سال 1373

 

18- داور طرح های جشنواره خوارزمی در سال 1382 و 1383

 

19- دبیر كنفرانس علمی بررسی افكار و اندیشه های امام خمینی (ره) خانه فرهنگ ج.ا.یران­ـ لاهور، سال 1373

 

20- عضو هیأت تحریریه ماهنامه پاسداراسلام­ قم­ دفتر تبلیغات اسلامی، سال 71-1366

 

21- دریافت لوح یادبود دومین جشنواره مطبوعات کشور

 

22- صاحب امتیاز و مدیر مسؤل نشریه دو هفته نامه پیام شرق (محلی­ خراسان)، سال 1376

 

23- دبیر همیش تحولات ژئوپلیتیكی آفریقا در آغاز هزاره جدید، دانشگاه تربیت مدرس، آذرماه 1383

 

24- مدیر گروه ژئوپلیتیک در مرکز مطالعات آفریقا از 1380 تا 1384 ه. ش

 

25- رئیس كمیته تخصصی علوم انسانی چهارمین و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی (1381،1382)

 

26- بنیانگذار مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه تربیت مدرس ( سال 1378 ه. ش)

 

27- تأسیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و نیز فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، با همکاری تعدادی از اساتید جغرافیای سیاسی ایران (سال 1381 ه. ش).

بازدید کل: 611 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>