سخنرانی چشم انداز آینده جمعیت و خانواده در جهان

سخنران: دکتر محمدرضا حافظ نیا (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)

تاریخ: سه شنبه 5 دیماه 1402 ساعت 10 الی 12

محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، سالن میرحسنی

بازدید کل: 217 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>