سخنرانی نظریه گسل های ژئواستراتژیک – چارچوب تبیین سیاست کنونی و آینده جهان

زمان: شنبه 11 آذرماه 1402، ساعت 10 الی 12 به وقت تهران

محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، سالن میرحسنی

سخنران: جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا – استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

دبیر نشست: جناب آقای دکتر ابراهیم رومینا – دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

بازدید کل: 111 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>