سخنرانی «مسئله فلسطین، پیچیده ترین بحران ژئوپلیتیکی جهان»

سخنران: دکتر محمدرضا حافظ نیا

دبیر جلسه: دکتر فاطمه جان احمدی

زمان: دوشنبه 6 آذرماه 1402 – ساعت 10 الی 12

مکان: دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم، سالن میر حسنی

بازدید کل: 124 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>