نظریه ها و نامه های راهبردی و کاربردی (برای بهینه سازی فرآیند مدیریت و توسعه در ایران)

کتاب نظریه ها و نامه های راهبردی و کاربردی (برای بهینه سازی فرآیند مدیریت و توسعه در ایران) منتشر شد.

موضوع کتاب، مجموعه ای از نظریه ها و نامه های راهبردی-کاربردی است که توسط دکتر محمدرضا حافظ نیا در طول دهها سال زندگی حرفه ای و علمی خود، بر پایه آمریت نیروی وجدان درونی و احساس مسوءلیت انسانی، برای مسئولین حکومتی و دولتی جمهوری اسلامی ایران ارسال نموده است. با این  امید که به اصلاح ناهنجاریهای موجود در نحوه اداره امور جامعه و کشور و نیز تولید رفاه، آسایش و پیشرفت برای مردم ایران منجر شود.

مکاتبات مزبور در طیف زمانی چهل ساله (۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱ه. ش) قرار دارد، و صرفنظر از جایگاه حکومتی و دولتی مخاطب، صرفاً بر اساس مسئوليت وجدانی و در راستای ایفای وظیفه تخصصی و علمی خود، برای ایشان ارسال شده است.

  بر این اساس یقینا برخی از مکاتبات و نظریه های مندرج در این مجموعه به عنوان بخشی از مسایل تاریخ توسعه و مدیریت در ایران مورد توجه و استفاده پژوهشگران، مصلحين و نسلهای آینده کشور قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه می توانند همچنان در بهینه سازی فرآیند توسعه و مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی ایران توسط کارگزاران و نهادهای سیاسی کشور، مورد استفاده قرار گیرند.

مطالب کتاب مذکور توسط خانم ندا حاج عظیمیان دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران گردآوری و در ۲۵۶ صفحه تنظیم شده، و توسط انتشارات کیان دانش در بهار ۱۴۰۲ منتشر گردیده است.

محتوی کتاب شامل دو بخش: ۱- نظریه های راهبردی-کاربردی، ۲- نامه ها و ایده ها می باشد. بخش نظریه ها، حوزه های مختلف استراتژی ملی، اصول کشورداری، ساختار سازمانی حکومت، سیاست خارجی، سیاست داخلی، امنیت ملی، انسجام ملی، پیشرفت علمی، برنامه ریزی توسعه ملی، مسایل منطقه ای ایران بویژه خلیج فارس و دریای عمان، هویت ایرانی-اسلامی، همگرایی جهان اسلام، تمرکز زدایی و تراکم زدایی از تهران به عنوان پایتخت، پرورش و تامین مدیر برای دستگاههای اجرایی کشور و غیر آن را در بر می گیرد. بخش نامه ها شامل ایده ها، نظرات و پیشنهاداتی است که در قالب مکاتبه با مسئولین جمهوری اسلامی اعم از رهبری، رئیس جمهوری، نخست وزیری، مجلس شورای اسلامی، وزرا، سازمانها، نهادها، شهرداری تهران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی انجام پذیرفته است.

علاقمندان برای اطلاعات بیشتر می توانند با شماره: ۰۹۱۲۷۷۸۶۷۰۱ تماس حاصل نمایند.

بازدید کل: 199 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>