قلمروهای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

انواع قلمروهای ژئوپلیتیکی

قلمروهای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران به دو گروه تقسیم می شود:

الف) قلمروهای طبیعی،

ب) قلمرهای ادعایی،

قلمروهای ژئوپلیتیکی طبیعی

جمهوری اسلامی ایران در این قلمروها از وزن ژئوپلیتیکی بالاتر نسبت به دیگر اعضای آن برخوردار است، و یا به نوعی به عنوان قدرت برتر، آن قلمرو را نمایندگی می‌کند.

سه قلمرو طبیعی به شرح زیر برای ج. ا. ایران در جهان وجود دارد:
1. منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس،
2. قلمرو شیعی جهان،
3. قلمرو تمدن ایرانی،
جمهوری اسلامی ایران در این قلمروها حالت مرجعیت جغرافیایی دارد و از پتانسیل و ظرفیت رهبری در آن نیز برخوردار است.

ادامه مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید.

بازدید کل: 783 , بازدید امروز: 2 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>