”دوستی و دشمنی ابدی و پایدار وجود ندارد. پس اعتماد مطلق نباید کرد و تمام پلهای ارتباط را نیز نباید خراب کرد.“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا

بازدید کل: 409 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>