عوامل ژئوپلیتیکی منازعه در روابط بین الملل

با همکاری دکتر ریباز قربانی نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵

بازدید کل: 886 , بازدید امروز: 1 

1 نظرات

    در طول چهل سال آشناییم با جناب آقای دکترحافظ نیا معتقد بودم و هستم که تنها مسیولیتی که ایشان میتواند بهترین خدمات را به کشور بنماید احراز مقام ریاست جمهوری این کشور است و لا غیر. تا میتوانیم از کرسی استادی او بهره ببریم. ومدیران مملکت تا میتوانند با ید از بیانات و مقاله های ایشان استفاده نمایند . هم بسود خودشان و هم به سود کشور عزیزمان است. .

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>