آيا جزاير سه گانه ايرانی در خليج فارس قابل واگذاری است؟

چون اخيرا بحث واگذاري جزاير سه گانه ايراني به يک جنجال رسانه اي تبديل شده است، لازم دانستم اين نکته را يادآوري کنم که واگذاري جزاير مزبور از سوي دولتمردان ايران به کشور ديگري امکان پذير نيست. بنابراين ملت و شهروندان ايراني، ضمن حفظ هوشياري خود نسبت به نحوه رفتار دولتمردان در رابطه با منافع ملي، نبايد نگران باشند و نبايد به اينگونه جنجالها توجه و اعتنا بکنند. زيرا جزاير سه گانه ( تنب ها و ابوموسي ) و نيز نام خليج فارس، جزو ارزشهاي جغرافيائي درک شده از سوي شهروندان و ملت ايران است که در زمره منافع ملي قرار مي گيرند. ايرانيان نسبت به آنها خودآگاهي و دلبستگي داشته و آنها را متعلق به خود مي دانند. 

مطالعه بیشتر در ادامه مطلب…

 

بنابراين هيچ دولتي در ايران بدون اجازه ملت ايران ( که آنهم در يک رفراندم عمومي قابل تشخيص است که البته ملت ايران نيز چنين رايي نمي دهد) جرات انجام چنين اقدامي و يا معامله بر سر جزاير سه گانه را ندارد. چون به فرض محال اگر دولتي چنين خيال سويي در سر داشته باشد، از سوي ملت ايران به خيانت و يا بي کفايتي متهم مي شود و سرنوشت چنان دولتي سقوط قطعي از قدرت خواهد بود. بنابراين هيچ دولت و يا سياستمداري دست به چنين ريسکي نمي زند.
ضمن اينکه قانون اساسي ج ا ايران نيز اجازه چنين کاري را نمي دهد.
البته تا آنجا که من مشاهده کرده ام دولتهاي گذشته تا کنون با هر گرايش سياسي هميشه بر حاکميت و مالکيت ايران بر جزاير مزبور تاکيد داشته، و در برابر زياده خواهيهاي طرف مقابل (امارات) سياست و مواضع درستي در جهت حفاظت از منافع و حقوق ملت ايران اتخاذ نموده است.
علاقمندان به مفهوم نظري اين موضوع مي توانند به صفحه 128″ کتاب اصول و مفاهيم ژئوپليتيک” تاليف نگارنده، و از انتشارات پاپلي مراجعه نمايند.

بازدید کل: 608 , بازدید امروز: 2 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>