خدمات به علم جغرافیا (بخش اول: طرح موسسه جغرافیایی)

در این بخش از خدمات به علم جغرافیا، به طرح موسسه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1370 از سوی دکتر حافظ نیا ارایه شده است می پردازیم.

لطفا به ادامه مطلب رجوع کنید.

بازدید کل: 613 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>