مسئولیت های اجرایی

 1. سرپرست کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از سال ۱۳۸۷
 2. مشاور شهردار تهران در امور مديريت راهبردی از سال 1387
 3. رئيس مركز مطالعات آفريقاـ دانشگاه تربيت مدرس، از سال 1378 تا 1383
 4. مدير كل فرهنگي آسيا و اقيانوسيه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سال 1377 تا 1379 
 5. مشاور برنامه ريزي و پژوهشي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سال 76-1375
 6. رئيس خانة فرهنگ جمهوري اسلامي ايران ـ لاهور پاكستان، سال 75-1372
 7. معاون پژوهشي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، 72-1367
 8. مدير كل آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش، سال 67-1364
 9. مشاور نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش، سال64-1363
 10. معاون سياسي و اداري و سرپرست موقت استانداري ايلام، سال 3-1362
 11. فرماندار (شهرستانهاي بجنورد و تربت حيدريه)، سال 62-1359
 12. دبير و مسئول دبيرستان دولت آبادـ بخش زاوه ـ شهرستان تربت حيدريه، سال 59-1358

بازدید کل: 600 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>