استراتژی تواناسازی جغرافیا در ایران

در این مطلب به ذکر مسائل جغرافیا در ایران، ابعاد استراتژِی تواناسازی جغرافیا در ایران و مراحل و پیش شرط های اجرای استراتژی فوق پرداخته می شود. برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب رجوع کنید.

 

 

ادامه مطلب: استراتژی تواناسازی جغرافیا در ایران

نظریه ساختار ژئوپلیتیکی در حال ظهور جهان


ساختار ژئوپلیتیکی مفهومی است که از دو بعد برخوردار می باشد، یکی بعد روابط قدرت و دیگری بعد فضایی.
از حیث روابط قدرت، ساختار ژئوپلیتیکی مبیین ترکیبات قدرت، نظامهای قدرت، روابط ساختارها و سطوح قدرت با یکدیگر می باشد.
از این منظر در مقیاسهای جهانی و منطقه ای ساختارهای گوناگون قدرت نظیر تک قدرتی، دوقدرتی، چند قدرتی، چند سطحی متوازن، چند سطحی نامتوازن و غیره قابل تصورند. در هریک از این ساختارها روابط سلسله مراتبی و سطح بندی قدرت وجود دارد و روابط و اجزای ساختار و نیز سطوح سلسله مراتبی ساختار از وضعیت خاصی برخوردار می باشد، که این امر در الگوهایی که در ادامه مطلب در فایل پیوست وجود دارد مشاهده می کنید.

ادامه مطلب: نظریه ساختار ژئوپلیتیکی در حال ظهور جهان

تعارض سیاست الزام چاپ مقاله در مجلات خارجی با منافع ملی کشور

این مقاله سیاست مزبور را از دید منافع ملی ایران نقد کرده و ضمن بیان تعارض‌ها، پیشنهاداتی را برای اصلاح و بهینه‌سازی آن ارائه می‌دهد.
جهت مشاهده متن کامل این دیدگاه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب: تعارض سیاست الزام چاپ مقاله در مجلات خارجی با منافع ملی کشور

Theory of Emerging World Geopolitical Structure in the Early of Twenty First Century

Geopolitical structure is a concept with two dimensions: spatial and power relations. With the view of power relations, geopolitical structure explains, power systems, power levels and structures relation with each other. From this view point in the regional and global scales, the various structures exist, such as, uni- power, bi-power, multi- power, multi- level, symmetrical, balanced, imbalanced, and so on. 

Read More: Theory of Emerging World Geopolitical Structure in the Early of Twenty First Century

تبیین فلسفی ساختار حکومت ها بر پایه‌ مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی

این دیدگاه از سخنرانی مورخ 17 بهمن 1390 برگرفته شده است. جهت دریافت فایل این دیدگاه به ادامه مطلب رجوع کنید.

ادامه مطلب: تبیین فلسفی ساختار حکومت ها بر پایه‌ مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی