تبیین فلسفی ساختار حکومت ها بر پایه‌ مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی

این دیدگاه از سخنرانی مورخ 17 بهمن 1390 برگرفته شده است. جهت دریافت فایل این دیدگاه به ادامه مطلب رجوع کنید.

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 02 فروردين 1391