نامه سازمان سنجش در رابطه با اصلاح عناوین رشته های کارشناسی علوم جغرافیا

بازدید: 3990

این بخشنامه بدنبال پیگیری رئیس و دبیر کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی صادر شده و بدینوسیله بخشنامه نادرست قبلی لغو شده است.

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 26 اسفند 1393