نمادی از پایان جنگ و آغاز صلح

موضوع تصویر: نمادی از پایان جنگ و آغاز صلح

مکان: میدان مقابل دفتر سازمان ملل در شهر ژنو - سوئیس

زمان: اردیبهشت 1395/ می 2016

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 23 آبان 1395