تحقیقات علمی

  1. تأثير خودگرداني کردهاي شمال عراق بر کشورهاي همسايه - 1385
  2. تحليل مباني جغرافيائي قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران - 1379
  3. موقعيت ژئوپليتيكي پنجاب در پاكستان - 1375
  4. علل فقر خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد در ايران (ده جلد) - در سال 72-1370
  5. جايگاه فارغ التحصيلان جغرافيا در نظام استخدامي ايران - 1371
  6. تفاوتهاي مكاني آموزش و پرورش در شهر تهران - 1368
  7. ابن خلدون و نظريه جبر جغرافيايي - 1368
  8. تحولات اكولوژيكي در بخش مركزي شهر تهران - 1367
  9. وضعيت تجارت خارجي ايران بين سالهاي 1365-1355  - 1367
آخرین به روز رسانی سه شنبه, 11 بهمن 1390