دوره های آموزشی و تحصیلی

 •  دوره های تحصیلی
 1.  ليسانس (كارشناسی جغرافياي طبيعي) از دانشگاه تربيت معلم تهران ـ سال 1356
 2. فوق ليسانس (كارشناسي ارشد جغرافياي انساني) از دانشگاه تربيت مدرس تهران ـ سال 1366
 3. دكتري جغرافياي سياسي PhD از دانشگاه تربيت مدرس تهران ـ سال 1369

 عنوان رساله دكتري

 •  نقش استراتژيك تنگه هرمز (به راهنمایی دکتر عزت ا... عزتی)

 

 •  دوره های آموزشی
 1.  دوره مديريت عمومي - 1365
 2.  دوره كامپيوتر - 1366
 3.  دوره مديريت آموزشي (پيشرفته) - 1367
 4.  دوره روش تحقيق (تحت نظر كالج كلمبو) - 1367
 5. دوره زبان انگلیسی در پاکستان - ۱۳۶۸
 6.  تقويت مهارتهاي آموزشي - 1381    
 7.  تقويت مهارتهاي پژوهشي - 1381
 8.  فرصت مطالعاتی (در فرانسه و آلمان) - 1385
آخرین به روز رسانی شنبه, 11 شهریور 1391