دوره های آموزشی و تحصیلی

 •  دوره های تحصیلی
 1.  ليسانس (كارشناسی جغرافياي طبيعي) از دانشگاه تربيت معلم تهران ـ سال 1356
 2. فوق ليسانس (كارشناسي ارشد جغرافياي انساني) از دانشگاه تربيت مدرس تهران ـ سال 1366
 3. دكتري جغرافياي سياسي PhD از دانشگاه تربيت مدرس تهران ـ سال 1369

 عنوان رساله دكتري

 •  نقش استراتژيك تنگه هرمز (به راهنمایی دکتر عزت ا... عزتی)

 

 •  دوره های آموزشی
 1.  دوره مديريت عمومي - 1365
 2.  دوره كامپيوتر - 1366
 3.  دوره مديريت آموزشي (پيشرفته) - 1367
 4.  دوره روش تحقيق (تحت نظر كالج كلمبو) - 1367
 5. دوره زبان انگلیسی در پاکستان - ۱۳۶۸
 6.  تقويت مهارتهاي آموزشي - 1381    
 7.  تقويت مهارتهاي پژوهشي - 1381
 8.  فرصت مطالعاتی (در فرانسه و آلمان) - 1385

موقعیت برجسته علمی و دانشگاهی

 1. دريافت نشان طلايی دانشگاه اصفهان در سال 1389 بدليل فعاليتهای کميته برنامه ريزی جغرافيا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 2. دريافت لوح تقدير شهرداری تهران به عنوان پيشکسوت در عرصه های پژوهش شهری در اسفند 1388
 3. کسب رتبه اول پژوهشگر برگزيده کشوري در بين رشته هاي علوم انساني و اجتماعي در سال 1385 (بالوح تقدير از وزير علوم، تحقيقات و فناوري)
 4. استاد نمونه دانشگاههاي ايران در سال تحصيلي  1384-1385 (با لوح تقدير از رئيس جمهور)
 5. برگزيده کتاب سال قابل تقدير جمهوري اسلامي ايران در سال 1383ه. ش (با لوح تقدير از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي)
 6. برگزيده کتاب سال دانشگاهي ايران در سال 1382 ( کتاب جغرافياي سياسي ايران با لوح تقدير از رئيس دانشگاه تهران)
 7. رئيس و عضو کميسيون علوم انساني هيات مميزه دانشگاه تربيت مدرس (از سال1377 تا سال 1384)
 8. منتخب اساتيد و دانشياران علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس براي عضويت در هيأت مميزه دانشگاه (عضو هيات مميزه دانشگاه از سال 1379 تا 1384)
 9. تاسيس فصلنامه بين المللي ژئوپليتيک وابسته به انجمن ژئوپليتيک ايران با همکاري تعدادي از اساتيد جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک ( سال 1382 )
 10. تأسيس انجمن ژئوپليتيک ايران با همکاري تعدادي از اساتيد جغرافياي سياسي (سال 1381 )
 11. استاد تمام بر اساس آيين نامه ارتقاء اساتيد دانشگاهها (مصوب سال 1380 ه. ش)
 12. بنيانگذار مرکز مطالعات آفريقا در دانشگاه تربيت مدرس ( سال 1378 ه. ش)
 13. دريافت لوح يادبود دومين جشنواره مطبوعات کشور
 14. بنيانگذار، سردبير و عضو هيأت تحريرية فصلنامة ايرانشناسي، اردو و انگليسي، نمايندگي فرهنگي ج.ا.ايران در لاهور پاكستان، سال 1373
 15. اولين فارغ التحصيل دوره هاي دکتري دانشگاه تربيت مدرس در سال 1369 ه.ش (توضيح: دانشگاه تربيت مدرس پيشگام تأسيس و راه اندازي دوره هاي دکتري PhD در رشته هاي علمي در سطح دانشگاههاي ايران مي باشد)
 16. اولين فارغ التحصيل جغرافياي سياسي در ايران
 17. اولين دانشجوي دوره هاي دکتري دانشگاه تربيت مدرس در کنکور سال 1366 ه.ش

کتاب ها

 1. ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران، با همکاری دکتر زهرا احمدی پور و دکتر ابراهیم رومینا، انتشارات سمت، ١٣٩٨
 2. عوامل ژئوپلیتیکی منازعه در روابط بین الملل، با همکاری دکتر ریباز قربانی نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵
 3. فلسفه جغرافیای سیاسی، با همکاری دکتر مراد کاویانی راد، پژوهشکده مطالعات بنیادی، ۱۳۹۳
 4. بررسی بازتاب های انسداد احتمالی تنگه هرمز، با همکاری میثم میرزائی تبار، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲
 5. مطالعات منطقه ای خلیج فارس، با همکاری دکتر حسین ربیعی، انتشارات سمت، ۱۳۹۲
 6. مرزها و جهانی شدن (با نگاهی کوتاه به مرزهای ایران)، با همکاری دکتر محسن جان پرور، ۱۳۹۱
 7. فناوری اطلاعات و دموکراسی مستقیم، با همکاری رضا ملاحسینی اردکانی، ۱۳۹۱
 8. جغرافيای سياسی فضای مجازی، انتشارات سمت، ۱۳۹۰
 9. جغرافياي سياسي، ترجمه، (با همكاري دكتر عطااله عبدي، دكتر حسين ربيعي و دكتر عباس احمدي، تهران. انتخاب. ۱۳۸۹)
 10. سياست و فضا، مشترک با دكتر زهرا احمدي‌ پور و مصطفي قادري حاجت.  پژوهشکده اميرکبير، مشهد. ۱۳۸۹
 11. قدرت و منافع ملي، نشر انتخاب، تهران، ۱۳۸۶
 12. اصول و مفاهيم ژئوپليتيك، پژوهشکده اميرکبير (انتشارات پاپلي)، مشهد، ۱۳۸۵
 13. افقهاي جديد در جغرافياي سياسي ـ (مشترک با دكتر مرادكاوياني راد) ـ سمت، تهران ۱۳۸۳
 14. جغرافياي سياسي ايران، سازمان مطالعه و تدوين "سمت"، تهران، ۱۳۸۱ (کتاب سال دانشگاهي).
 15. انديشه هاي ژئوپليتيك در قرن بيستم، (ترجمه از انگليسي به فارسي با همكاري هاشم نصيري)، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، ۱۳۷۹
 16. وضعيت ژئوپليتيك پنجاب، انتشارات بين المللي الهدي، تهران، ۱۳۷۹
 17. مباني مطالعات سياسي و اجتماعي (در دوجلد 1 و 2)، سازمان مدارس و حوزه هاي علميه خارج از كشور، قم، ۱۳۷۹
 18. مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني ـ سازمان مطالعه و تدوين «سمت»، تهران، ۱۳۷۷  (چاپ هفدهم در سال 1389 با تيراژ 50000 نسخه). 
 19. The Theory of Asian unity, Gora Publisher, Lahore 1996
 20. An Introduction to the Research Methodology in Humanities, Gora Publisher Lahore, 1996
 21. خليج فارس و نقش استراتژيك تنگة هرمزـ چاپ چهارم، سازمان مطالعه و تدوين، سمت ـ تهران ۱۳۸۴
 22. اوضاع كلي جهان اسلام ـ دفتر آموزش ضمن خدمت- وزارت آموزش و پرورش ـ تهران ـ ۱۳۶۵

پایان نامه های کارشناسی ارشد مشاوره شده

 1. موانع الحاق کرکوک به دولت منطقه ای کردستان عراق، 15/10/1389، (دانشجو: محمود مبارک شاهی).
 2. تحليل ژئوپليتيکي سياست خارجي روسيه در رابطه با مساله هسته‌اي ايران از سال 2000 تا 2008، سال 1388، (دانشجو: احمد رشيدي‌نژاد).
 3. تحليل حوزه‌هاي انتخاباتي استان گلستان بعد از انقلاب اسلامي، سال 1389، (دانشجو: عبدالوهاب خجم‌لي). 
 4. ارزيابي نقش شوراي محلي(شوراي اسلامي شهر) در نظام اجرايي كشور؛ نمونه موردي: شوراي اسلامي شهر شيراز، سال 1388، (دانشجو: حشمت كشاورزي).
 5.  بررسي و تعيين نقش هر يک از استانهاي کشور در قدرت ملي، سال 1388. ( سيد محمد جواد احمدي ).
 6. تحليل عوامل موثر بر ارتقاء سطوح تقسيمات کشوري، مورد: استان فارس، سال 1387. ( دانشجو: قاسم قنبري ).
 7. تحليل فضائي – امنيتي خطوط انتقال انرژي در ايران، سال 1387. ( دانشجو: حميد مستجابي سرهنگي ).
 8.  تاثير ارتقاء سطح سياسي بر گسترش توريسم، سال 1387. (دانشجو: منصور رحمتي)
 9. تاثير الگوي تقسيمات كشوري بر توسعه فضاي جغرافيايي، سال1387.(دانشجو: عزيز‌اله قنبري)
 10. تبيين عوامل موثر در مكان‌گزيني پايتخت‌ها در ايران، سال 1387. (دانشجو: علي ولي‌قلي‌زاده)
 11. تحليل ژئوپليتيکي روابط ايران و آمريکا پس از انقلاب اسلامي، سال 1385 (دانشجو: علي صادقي)
 12. تفکر ژئواکونومي قرن 21 و تآثير آن بر امنيت ملي ج. ا.ايران. مورد انتقال گاز ايران به هند، سال 1385(دانشجو: هادي ويسي)
 13. نقش تمايلات قومي در مشارکت سياسي. مورد: استان خوزستان، سال 1384(دانشجو: محمدرضا محمد هيودي)
 14. بررسي چالشهاي جغرافيايي موثر در توسعه روابط ايران و افغانستان، سال 1384( دانشجو: داريوش اميري نيا)
 15. نگرش سنجي بازتابهاي سياسي ـ اجتماعي انتقال آب كارون، سال 1383(دانشجو: لطف الله صفايي)
 16. بررسي ميزان مشاركت اقوام در مديريت سياسي كشور ايران، سال 1382( دانشجو: محمدرضا نعمتي)
 17. عوامل واگرايي فرهنگي در بلوچستان ايران، سال 1381 (دانشجو: مصطفي عبداللهي)
 18. روند تمركز نظام سياسي در ايران، سال 1381(دانشجو: علي پاک مهر)
 19. بازگشائي مرزها و تأثير آن بر مناطق مرزي ـ مورد: باجگيران، سال 1381(دانشجو: علي محمدپورفيلشور)
 20. اروندرود و تأثير آن بر مناسبات ايران و عراق، سال 1380( دانشجو: علي سعادت بخش)
 21. ارزيابي آثار طرحهاي كميتة امداد امام خميني در توسعة روستايي، سال 1379(دانشجو: حجت اله شرفي)
 22. تحليل الگوي تقسيمات كشوري شمال خراسان ـ مورد: اسفراين، سال 1378(دانشجو: محمد مهدي هوشيار)
 23. تحليل ژئوپليتيكي ناحيه بحراني كردستان، سال 1373( دانشجو: حميدرضا محمدي)
 24. بررسي راههاي توسعه شهرستان بيرجند با تكيه بر موانع اجتماعي آن، سال 1372(دانشجو: سيد حسن قاليباف)
 25. تحليل عملكرد فضائي ـ مكاني شهر بيرجند و تعيين حوزه نفوذ آن، سال 1371(دانشجو: حسينعلي برزگران)

پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده

 1. تبيين بنيادهای علت وجودی و بقای کشور- مورد: ايران، 15/10/1389، (دانشجو: ابوالفضل کاتب کاوندی).
 2. تحول ناسيوناليسم در پرتو انقلاب ايدئولوژيک ديني، مورد: ايران، سال 1389، (دانشجو: بهروز بوجاني).
 3. تبيين رابطه ژئوپليتيک و اقتصاد، سال 1389، (دانشجو: ابوطالب طهماسب‌پور). 
 4. نقش فضاي جغرافيايي در رقابت قدرت‌ها، مورد: آسياي مرکزي. سال 1389، (دانشجو: مهدي کريمي سلطان‌احمدي). 
 5. بررسي رابطه سيستم سياسي بسيط(تك ساخت) با همبستگي ملي، سال 1388، (دانشجو: رضا اللهوردي). 
 6. سياست دولت و مناسبت هاي بين قومي – مورد: قوم بلوچ و سيستاني، سال 1388.(دانشجو: سيد سلمان حسيني).  
 7. قابليت سنجي فناوري اطلاعات (IT ) در احياء دموکراسي مستقيم، سال 1388. ( دانشجو: رضا ملاحسيني اردکاني ). 
 8. شاخص سازي مولفه هاي سياست و فضا در جغرافياي سياسي، سال 1388. ( دانشجو: مصطفي قادري حاجت ).
 9. بررسي تطبيقي تاثير ايدئولوژي و سياست بر توسعه توريسم. مورد: کيش و دبي، سال 1378. ( دانشجو: ناجيه نيسي).
 10. بررسي تطبيقي الگوي خودگرداني در كردستان عراق، سال 1387. (دانشجو: ريباز قرباني‌نژاد)
 11. بررسي الگوي دوگانه مديريت سياسي فضا بر كاركرد مناطق آزاد: مورد: كيش، سال 1387. (دانشجو: كاظم ذوقي باراني)
 12. تبيين تعارضات ژئوپليتيكي بين اسلام و غرب، سال 1387 (دانشجو: احسان لشكري تفرشي)
 13. بررسي تحول مفهوم مرز در دوران معاصر، سال 1387. (دانشجو: محسن جان‌پرور)
 14. تحليل رفتار سياسي قوم کرد، مورد: شمال خراسان، سال 1386. (دانشجو: اعظم سرداري)
 15. سياستهاي امنيت ملي کشور امارات متحده عربي نسبت به جزاير سه گانه در خليج فارس، سال 1384( دانشجو: سيد عبد الجليل رضوي)
 16. الگوي تحولات گذار سياسي پس از انقلابات: مورد انقلاب اسلامي، سال 1384 (دانشجو: ابراهيم رومينا)
 17. تحليل ژئوپليتيکي عدم شکل گيري پيمان امنيت جمعي در منطقه خليج فارس، سال 1384 (دانشجو: عباس معتمد)
 18. بررسي تطبيقي رابطة بين دسترسي به فرصتهاي سياسي و توسعة مكاني¬ـ مورد: يزد و كرمان، سال 1383 ( دانشجو: ماشاء الله يوسفي هنومرور)
 19. معيارهاي مقبوليت حكومت ديني ـ مورد: تهران، سال 1383 (دانشجو: حسين ربيعي)
 20. بررسي تطبيقي اهداف و عملكرد پروانه گذر مرزي¬ـ مورد: مرز ايران و تركمنستان، سال 1383 ( دانشجو: سيد عباس احمدي)
 21. بازتاب محلّي الگوهاي جهاني ـ مورد: فمنيسم در ايران، سال 1383( دانشجو مريم اميدي)
 22. هيدروپليتيك هيرمند و تأثير آن بر روابط سياسي ايران و افغانستان، سال 1383( دانشجو: جعفر عليزاده)
 23. بررسي تطبيقي بازتابهاي فضائي سياستهاي جذب توريسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامي ـ مورد: بابلسر، سال 1382(دانشجو: عيسي رمضاني)
 24. اهميت امنيتي و استراتژيكي چابهار براي ايران، سال 1382( دانشجو: معصومه شمشير پناه)
 25. ژئوپليتيك شيعه در خليج فارس، سال 1382( دانشجو: سيد محمد علي حسيني تبار)
 26. بررسي نسبت بين محلي گرائي و ملّي گرائي ـ مورد: تبريز، سال 1381(دانشجو: عطاالله عبدي)
 27. بازتاب فضائي تحول كاركرد مرزـ مورد: جلفا،  سال 1381(دانشجو: حسن رحيمي)
 28. تحليل ژئوپليتيكي روابط ايران و تركيه، سال 1381 (دانشجو : رضا کرمي فرد)
 29. زمينه هاي همگرائي و واگرائي كشورهاي خليج فارس، سال 1380(دانشجو: عبدا... فراهاني)
 30. رفتار سياسي قوم تركمن، سال 1380 ( دانشجو حسن پيردشتي)
 31. تحليل كاركرد امنيتي مرز شرقي ايران ـ مورد: خراسان، سال 1380(دانشجو: هادي زرقاني) 
 32. بررسي نقش هويت قومي در اتحاد ملّي ـ مورد: قوم بلوچ، سال 1380(دانشجو: مراد کاوياني راد)
 33. استراتژي آمريكا در درياي خزر و تأثير آن بر ايران، سال1379 ( دانشجو: محمدرضا منتظرين)
 34. بحران آب و تنشهاي سياسي و اجتماعي ـ مورد: گناباد ، سال 1379(دانشجو: مهدي نيکبخت)
 35. بررسي عوامل تداوم بحران در افغانستان، سال 1379(دانشجو : رضا پرواز)