تصویر: کنار مشعل صلح جهانی

منتشر شده در پنج شنبه, 25 آذر 1395 10:12

 

عکس در کنار مشعل صلح جهانی

مکان: مقابل  درب دادگاه بین المللی لاهه

زمان: مرداد ۱۳۹۲