تصویر: کنار مشعل صلح جهانی

 

عکس در کنار مشعل صلح جهانی

مکان: مقابل  درب دادگاه بین المللی لاهه

زمان: مرداد ۱۳۹۲