پرسش و پاسخ: تفاهم نامه 25 ساله ایران و چین

استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا
سلام و علیکم
نظر به تخصص حضرتعالی، با توجه به امضای تفاهم نامه همکاری 25 ساله ایران و چین، انجمن ژئوپلیتیک ایران به عنوان مرجع دانش ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی در نظر دارد در قالب چهار سوال ذیل نگاهی ژئوپلیتیکی به این قرارداد داشته باشد.

سوال اول: سند مشارکت راهبردی ایران و چین، به عنوان یک سند بالادستی و نقشه راه در روابط ایران و چین که مروز امضا شده است تا چه اندازه می تواند می‌تواند به تعمیق روابط ژئوپلیتیکی دو کشور منجر شود؟
سوال دوم: مشارکت راهبردی ایران و چین چه تاثیری در مناسبات ببین المللی بویژه در روابط چین و آمریکا و نیزروابط ایران و آمریکا می تواند داشته باشد؟
سوال سوم: مشارکت راهبردی ایران و چین چه تاثیری در مناسبات ایران و روسیه و نیزروابط ایران و کشورهای اتحادیه اروپا می تواند داشته باشد؟
سوال چهارم: مشارکت راهبردی ایران و چین چه تاثیری در مناسبات منطقه ای بویژه در روابط چین و هند و نیزروابط ایران و کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی به ویژه خلیج فارس می تواند داشته باشد؟

با تجدید احترام قادری


پاسخ به سوالات:

با سلام و تشکر.

پاسخ سوال اول: سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین می تواند به توسعه و تعمیق روابط بین دو کشور کمک نماید.

پاسخ سوال دوم: سند مذکور می تواند به تشدید تعارضات در روابط آمریکا با چین و ایران کمک نماید.

پاسخ سوال سوم: سند فوق می تواند حساسیت ضعیفتر روسیه و حساسیت شدیدتر اتحادیه اروپا همراه با توسعه تعارضات را بهمراه داشته باشد.

پاسخ سوال چهارم: سند همکاری 25 ساله ایران و چین می تواند بر روابط با متحدین آمریکا در منطقه و نیز روابط با هند تاثیر منفی داشته باشد.

بازدید کل: 999 , بازدید امروز: 1 

1 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>