کتاب ها

 1. ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران، با همکاری دکتر زهرا احمدی پور و دکتر ابراهیم رومینا، انتشارات سمت، ١٣٩٨
 2. عوامل ژئوپلیتیکی منازعه در روابط بین الملل، با همکاری دکتر ریباز قربانی نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵
 3. فلسفه جغرافیای سیاسی، با همکاری دکتر مراد کاویانی راد، پژوهشکده مطالعات بنیادی، ۱۳۹۳
 4. بررسی بازتاب های انسداد احتمالی تنگه هرمز، با همکاری میثم میرزائی تبار، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲
 5. مطالعات منطقه ای خلیج فارس، با همکاری دکتر حسین ربیعی، انتشارات سمت، ۱۳۹۲
 6. مرزها و جهانی شدن (با نگاهی کوتاه به مرزهای ایران)، با همکاری دکتر محسن جان پرور، ۱۳۹۱
 7. فناوری اطلاعات و دموکراسی مستقیم، با همکاری رضا ملاحسینی اردکانی، ۱۳۹۱
 8. جغرافيای سياسی فضای مجازی، انتشارات سمت، ۱۳۹۰
 9. جغرافياي سياسي، ترجمه، (با همكاري دكتر عطااله عبدي، دكتر حسين ربيعي و دكتر عباس احمدي، تهران. انتخاب. ۱۳۸۹)
 10. سياست و فضا، مشترک با دكتر زهرا احمدي‌ پور و مصطفي قادري حاجت.  پژوهشکده اميرکبير، مشهد. ۱۳۸۹
 11. قدرت و منافع ملي، نشر انتخاب، تهران، ۱۳۸۶
 12. اصول و مفاهيم ژئوپليتيك، پژوهشکده اميرکبير (انتشارات پاپلي)، مشهد، ۱۳۸۵
 13. افقهاي جديد در جغرافياي سياسي ـ (مشترک با دكتر مرادكاوياني راد) ـ سمت، تهران ۱۳۸۳
 14. جغرافياي سياسي ايران، سازمان مطالعه و تدوين “سمت”، تهران، ۱۳۸۱ (کتاب سال دانشگاهي).
 15. انديشه هاي ژئوپليتيك در قرن بيستم، (ترجمه از انگليسي به فارسي با همكاري هاشم نصيري)، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، ۱۳۷۹
 16. وضعيت ژئوپليتيك پنجاب، انتشارات بين المللي الهدي، تهران، ۱۳۷۹
 17. مباني مطالعات سياسي و اجتماعي (در دوجلد 1 و 2)، سازمان مدارس و حوزه هاي علميه خارج از كشور، قم، ۱۳۷۹
 18. مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني ـ سازمان مطالعه و تدوين «سمت»، تهران، ۱۳۷۷  (چاپ هفدهم در سال 1389 با تيراژ 50000 نسخه). 
 19. The Theory of Asian unity, Gora Publisher, Lahore 1996
 20. An Introduction to the Research Methodology in Humanities, Gora Publisher Lahore, 1996
 21. خليج فارس و نقش استراتژيك تنگة هرمزـ چاپ چهارم، سازمان مطالعه و تدوين، سمت ـ تهران ۱۳۸۴
 22. اوضاع كلي جهان اسلام ـ دفتر آموزش ضمن خدمت- وزارت آموزش و پرورش ـ تهران ـ ۱۳۶۵

بازدید کل: 395 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>