موقعیت برجسته علمی و دانشگاهی

 1. دريافت نشان طلايی دانشگاه اصفهان در سال 1389 بدليل فعاليتهای کميته برنامه ريزی جغرافيا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 2. دريافت لوح تقدير شهرداری تهران به عنوان پيشکسوت در عرصه های پژوهش شهری در اسفند 1388
 3. کسب رتبه اول پژوهشگر برگزيده کشوري در بين رشته هاي علوم انساني و اجتماعي در سال 1385 (بالوح تقدير از وزير علوم، تحقيقات و فناوري)
 4. استاد نمونه دانشگاههاي ايران در سال تحصيلي  1384-1385 (با لوح تقدير از رئيس جمهور)
 5. برگزيده کتاب سال قابل تقدير جمهوري اسلامي ايران در سال 1383ه. ش (با لوح تقدير از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي)
 6. برگزيده کتاب سال دانشگاهي ايران در سال 1382 ( کتاب جغرافياي سياسي ايران با لوح تقدير از رئيس دانشگاه تهران)
 7. رئيس و عضو کميسيون علوم انساني هيات مميزه دانشگاه تربيت مدرس (از سال1377 تا سال 1384)
 8. منتخب اساتيد و دانشياران علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس براي عضويت در هيأت مميزه دانشگاه (عضو هيات مميزه دانشگاه از سال 1379 تا 1384)
 9. تاسيس فصلنامه بين المللي ژئوپليتيک وابسته به انجمن ژئوپليتيک ايران با همکاري تعدادي از اساتيد جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک ( سال 1382 )
 10. تأسيس انجمن ژئوپليتيک ايران با همکاري تعدادي از اساتيد جغرافياي سياسي (سال 1381 )
 11. استاد تمام بر اساس آيين نامه ارتقاء اساتيد دانشگاهها (مصوب سال 1380 ه. ش)
 12. بنيانگذار مرکز مطالعات آفريقا در دانشگاه تربيت مدرس ( سال 1378 ه. ش)
 13. دريافت لوح يادبود دومين جشنواره مطبوعات کشور
 14. بنيانگذار، سردبير و عضو هيأت تحريرية فصلنامة ايرانشناسي، اردو و انگليسي، نمايندگي فرهنگي ج.ا.ايران در لاهور پاكستان، سال 1373
 15. اولين فارغ التحصيل دوره هاي دکتري دانشگاه تربيت مدرس در سال 1369 ه.ش (توضيح: دانشگاه تربيت مدرس پيشگام تأسيس و راه اندازي دوره هاي دکتري PhD در رشته هاي علمي در سطح دانشگاههاي ايران مي باشد)
 16. اولين فارغ التحصيل جغرافياي سياسي در ايران
 17. اولين دانشجوي دوره هاي دکتري دانشگاه تربيت مدرس در کنکور سال 1366 ه.ش

بازدید کل: 517 , بازدید امروز: 2 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>